Flavia Pinheiro

Flavia Pinheiro

Bio

Flavia Pinheiro is een bacterie uit Brazilië die momenteel in Amsterdam woont. Na te zijn blootgesteld aan ongezonde, onhygiënische en onhygiënische omgevingen, zeer hete temperaturen, hoge relatieve luchtvochtigheid en hoge besmettingsniveaus, vonden zij in Amsterdam de meest hygiënische en aseptische omstandigheden, met gecontroleerde variabelen, om in vitro sciencefiction experimenten te ontwikkelen. Hun onderzoek brengt netwerken van veerkracht en weerstand tegen kennissystemen tot stand door fabulatieve speculaties rond wetenschap en technologie. Hun artistieke praktijk is een voortdurende poging om ademende en vitale omstandigheden te creëren; in een onstuitbare dans creëren ze onwaarschijnlijke uitwisselingen met niet-mensen zoals bacteriën, planten, vogels, antilopen en geesten. Hun focus ligt op staten van overleving en weigering van gevangenschap door een radicale ontologische wending voor te stellen. Ze navigeert in verschillende media (fotografie, video, dans, performance, installatie, stedelijke interventie, publicaties) om te benadrukken hoe diversiteit en transversaliteit kunnen bijdragen aan het (on)leren van koloniale pedagogieën.

Zij/hij studeerde in 2022 af aan het DAS Choreography Master programma, Universiteit van Amsterdam. HaarMasteronderzoek werd uitgevoerd in Benin met de beurs, AHK Internationaliseringsfonds en met de Talent Grant/ AHK.

In opdracht van de Nederlandse Ambassade in Brazilië ontwikkelde ik het project Golden Bacteria en nam ik deel aan een residency in Barcelona bij La Caldera. Ik werkte samen met Rodrigo Batista voorKidnnaped Theater gesponsord door het Producthehuis Rotterdam Theater. Samen met Mario Lopes en Tom Oliver ontwikkelde ze South Boom Boom Platform dat een publicatie omvat ondersteund door ATD, Platform 2025, DAS Research en Goethe Instituut.

In 2021 kreeg ze een subsidie van het Fonds Podiumkunsten voor de ontwikkeling van een openluchtinterventie genaamd Glitch - in vivo.Haar afstudeerstuk " 7 Abiku Solos for 11bacteria falling through " werd ondersteund door Aart Janszen Fonds en ID Lab en het werd bekroond met Andre Veltkamp Beurs Grant.Ze ontving een subsidie van het AFK- Amsterdams Fonds voor de Kunst voor haar voorstelling ABIKU.

In 2022 ontving Flavia Pinheiro het 3Package Deal fonds voor Internationale Talenten van het AFK voor de coalitie 'Engaged Art'.

Momenteel maakt ze deel uit van het DAS Third onderzoeksprogramma dat M.I.M.O.S.A. ontwikkelt, dat de hegemonie van gedachten en soorten wil doorbreken in een uitgebreide choreografische en somatische benadering. Mimosa zoekt naar een nieuwe betovering via een verstrengeling met planten en micro-organismen; een interspecies belichaamde leerervaring om de ontogenese van de mensheid te ontmantelen en de natuur/menselijkheid te dekoloniseren.

Projecten & voorstellingen