Kilma hilwa

Kilma hilwa (werktitel) is een begin van een onderzoek dat startte vanuit de vraag: "Wat is de plaats van de moedertaal - wanneer het geen Engels is - binnen artistieke praktijken die zich ontwikkelen in een omgeving waar niemand Engels spreekt?"

Projectphoto

Het is een poging om de macht van de taal en onze gewoonten om altijd de betekenis te willen begrijpen, ter discussie te stellen. Het zoekt naar manieren om taal te gebruiken voor andere doeleinden dan communicatie, terwijl het voortdurend de relatie onderzoekt tussen de eigen moedertaal (taal) en andere talen die men spreekt (anti-taal).

Taal is een element dat in staat is ons uiterlijk en onze sociale status te bepalen. Als we onze artistieke omgeving in België observeren, zien we dat Engels - de internationale taal die een esthetische en intellectuele stijl vertegenwoordigt - de meest gebruikte taal is op het gebied van de podiumkunsten.

Hoe definiëren we het begrip "vreemde taal", aangezien onze maatschappij vol talen is?

Welke grenzen trekken we er voor onszelf op?

Hoe kunnen we nog nieuwsgierig zijn naar iets dat we niet begrijpen?

Aangezien het Arabisch de boventoon zal voeren, wil dit project een dialoog creëren van een gemeenschappelijke taal tussen de performer en de toeschouwer. Het nodigt je uit om jezelf toe te staan de stereotypen te doorbreken en nieuwe associaties te creëren uit wat je hoort, ziet en je verbeeldt.

Creatie & Onderzoek: Marah Haj Hussein - Omkadering residentie: workspacebrussels

Kunstenaar

Residenties

20.06.2022 - 01.07.2022

Ultima Vez