Letters 2 Dance

Letters 2 Dance is een choreografische uitwerking van Gymnastics of the Mind (2020), een onderzoeksproject geïnspireerd door het boek ABECEDA (1926). Via een dansante ontleding van het alfabet onderzocht Femke Gyselinck de relatie tussen beweging en typografie, tussen dans en letterbeelden. Het resulteerde in haar eigen dansalfabet dat gepubliceerd en verspreid zal worden in samenwerking met Koenig Books.

Robbrecht Desmet

Letters 2 Dance bouwt hierop verder door de vertaalslag te maken van boek naar podium. De tot gefotografeerde poses, gestolde letters hervinden er hun beweging, klonteren samen tot woorden, en zoeken naar zin. De voorstelling onderzoekt de mogelijkheid om ‘letterlijk’ dans te schrijven(choreograferen: letterlijk ‘beweging-schrijven’). Letters 2 Dance wil de grenzen opzoeken van die metafoor – dans als schriftuur –, om zo de on inwisselbare eigenheid en onreduceerbaarheid van dansdes te helderder te articuleren.

In een choreografie voor drie dansers (Femke Gyselinck, Sue Yeon Youn & Luka Svajda) ‘beschrijft’ de dans de ruimte en wordt de dubbele betekenis van ‘letters’ ten volle uitgespeeld: letter én brief. Indie tussenruimte – tussen de willekeur van het teken en de betekenis eigen aan communicatie – zal de danstaal van Letters 2 Dance zich bewegen. Hoe dans je van letters naar woorden, van woord naar zin? Wat is de syntax van een dansfrase?

Het uitgangspunt is doelbewust een mission impossible: juist door de choreografische danstaal te enten op de principes van taal-in-enge-zin, wordt de eigenheid van dans des te duidelijker afgelijnd.Niet de letters, woorden, zinnen, uitingen worden gecommuniceerd, maar ‘iets anders’ – iets wat blijkbaar niet in woorden te vatten is, iets wat dans volkomen eigen en onvertaalbaar maakt.

De dansers staan samen met de eclectische muzikant/componist Liesa Van der Aa op scène. De ordening van letters en muzikale samples gaan hand in hand; de dans leidt de muziek en creëert eenweefsel van samen dansen/samen spreken/samen luisteren. En omgekeerd: de muzikale compositie bepaalt mee de choreografische schriftuur die zich begeeft tussen abstractie en uitbeelding, die de toeschouwer meeneemt, beroert en betrekt in het spel van verbeelden, uitbeelden en het loslaten van die poging om iets anders dan zichzelf – een bewegend lichaam – te zijn.

Letters als briefwisseling, tussen de dansers onderling, maar ook tussen aan elkaar verwante, en tegelijk zo verschillende media: beweging en muziek. Het lichaam van de danser wordt een penpunt dat frases uittekent in wisselwerking en in dialoog met de muziek. Met het alfabet als leidraad stemt het ontwikkelde compositorische systeem de dans en muziek op elkaar af: het weerwoord van het ene medium lokt de taal van de ander uit.

De scenografie van Aslı Çiçek verbeeldt verder het spel met letterlijkheid en metaforiek. Acht à tien lichtgekleurde, transparante vlakken verschijnen als bladzijden op het podium en versterken het beeldvan het dansend lichaam als penpunt, als een letter die op de bladzijde wordt gedanst. De statische kleurvlakken creëren een restrictie in de ruimte waar de dansers zich doorheen bewegen, als een narratief dat ontstaat tussen de regels door.

Letters 2 Dance laat haar choreografische schriftuur balanceren op de drempel van teken en betekenis. Het nodigt de toeschouwer uit om deel te nemen aan het spel van ontcijferen, met de danstaal in een continue spanning tussen uitbeelding en abstractie.

Concept & dans: Femke Gyselinck — Dans: Sue-Yeon Youn, Luka Švajda Compositie & uitvoerder muziek: & Liesa Van der Aa — Scenografie: Aslı Çiçek Kostuums: Heide Vanderieck — Dramaturgie & coaching: Wannes Gyselinck — Technische leiding & geluid: Brecht Beuselinck — Lichtontwerp: Thomas Vermaercke — Regie assistentie: Emma Meerschaert — Productie & spreiding: Caravan Production — Coproductie: C-Mine, KAAP, KC nona, KC Vooruit, STUK, Het Laatste Bedrijf — Residentie: workspacebrussels — Met steun van: de Vlaamse Overheid

Kunstenaar

Residenties

10.01.2022 - 14.01.2022

Les Brigittines

27.12.2021 - 07.01.2022

Kaaistudio's

06.12.2021 - 10.12.2021