When they speak

Wat kunnen mensen doen als ze spreken? Performativiteit is niet alleen te vinden in de kwaliteit van de taal zelf, maar ook in de kwaliteit van de blootstelling waaraan zij ten goede komt. Om een toespraak te laten plaatsvinden, moeten allerlei energieën worden gemobiliseerd. De daad van het spreken is een engagement, hoe men het ook doet.

Project by Félix copy

When they speak is een project dat de voorwaarden en vormen van politieke expressie onderzoekt. Het is gemotiveerd door een politieke en intieme bezorgdheid over de kracht of kwetsbaarheid van spraakhandelingen. Het is een poging om kwesties als belichaming en (re)enactment, engagement en exposure in het spel te brengen.

De twee concepten van performance en performativiteit articuleren dit onderzoek, door twee belangrijke dimensies van discoursen aan te duiden :

- een theatrale dimensie, waaronder een relatie acteur/toeschouwer, en begrippen als enscenering, verhaalvertelling of dramaturgie.
- een performatieve dimensie, zoals beschreven door John L. Austin, die verwijst naar de impact die sommige uitingen hebben op de werkelijkheid. Of, in de woorden van Michel Foucault, het feit dat "mannen iets doen/maken wanneer ze spreken".

Deze performance, die begint als een presentatie van mijn praktijk, bevat woorden van vrouwen die zich politiek hebben uitgedrukt. Langs de toespraak, het levende lichaam, de geuite woorden en de geprojecteerde tekst verwerven hun autonomie.

Het resultaat is een drievoudig gelaagd gebeuren, waarbij de inhoud en de samenhang van het spreken op het spel staan. Er rijzen vragen als wie spreekt, waar, hoe de toespraken op elkaar reageren, wat de verbanden zijn tussen de woorden, de redenaar en de context, en wat er gebeurt als deze verbanden ontbreken of verdraaid worden.

Onderzoek & Creatie: Alicia Jeannin — Omkadering residentie: workspacebrussels

Kunstenaar

Residenties

06.06.2022 - 25.06.2022

workspacebrussels