Bit by Bit

Coproductie 2020

Voor Bit by Bit, hun eerste productie samen, vinden Kasper Vandenberghe en de broers Simon & Vincent Bruyninckx elkaar in de evenwichtsoefening tussen verbondenheid en veerkracht enerzijds en de onvermijdelijke val anderzijds. In een beeldrijke regie van Vandenberghe experimenteren de broers met een bijzondere circustechniek waarbij ze voor hun eigen veiligheid volkomen op elkaar aangewezen zijn.

© Thomas Nolf
© Thomas Nolf

Bit by Bit is de culminatie van een jaar artistiek onderzoek en fysieke training, maar voor de broers Simon en Vincent Bruyninckx ook van een leven lang lief en leed delen. Ze zijn samen opgegroeid en daarna samen tot circusartiesten uitgegroeid. Ze brachten meer tijd met elkaar door dan menig echtpaar van dezelfde leeftijd. Vervolgens lieten ze elkaar beetje bij beetje los en ervoeren ze een groot gemis. Bit by Bit is de ultieme toenaderingspoging. Voor het allereerst treft het broederpaar elkaar in de ring.

Voor de bijzondere circustechniek waarover sprake klemt elk een leren bit tussen zijn haag van tanden. Van het ene mondstuk naar het andere is een staalkabel gespannen als een navelstreng tussen twee bijtgrage jonge honden. Ze zoeken samen naar de perfecte balans, elk slechts steunend op twee stoelpoten. De broers kunnen hun bit evenwel onmogelijk loslaten wanneer de staalkabel zo gespannen staat, of ze vallen en gaan voortaan zonder hun voorste rij tanden door het leven. Ze dansen een pas de deux, ze spelen en vechten met elkaar en met de halsstarrige materie, telkens opnieuw aftastend waar hun eigen ik eindigt en dat van de ander begint.

Zo is Bit by Bit de lijfelijk ontleding van een broederschap. Ineengekrompen tot een schalkse blik van herkenning of net uitvergroot tot mythische proporties à la Kaïn en Abel (broederhaat) of Castor en Pollux (broederliefde). Ze wedijveren met drilboren, metselwerk en John Massis-achtige monstermotorfietsen, ze vormen zich naar elkaars viriele beeld of proberen daar precies aan te ontsnappen. Ze gaan openlijk de confrontatie aan met wie ze dankzij elkaar én ondanks elkaar geworden zijn. Als broers blijven ze hoe dan ook tot elkaar veroordeeld.

Concept: Simon Bruyninckx, Vincent Bruyninckx & Kasper Vandenberghe - Performance: Simon Bruyninckx & Vincent Bruyninckx - Regie: Kasper Vandenberghe - Dramaturgie: Matthias Velle - Muziek: Dijf Sanders - Kostuums: Johanna Trudzinski - Communicatie: Zoë Hoornaert - Zakelijke leiding: Pauwel Hertmans - Financieel advies: Wouter Vermeylen & Wim Viaene - Partners: workspacebrussels, Circuscentrum, De Grote Post, Jatka 78, MiraMiro, Perplex Circusfestival & Theater op de Markt, KAAP, C-Takt, CAMPO, Vooruit

Kunstenaar