Body Tongues: Techno_Rage

Sall Lam Toro - BODY TONGUES: TECHNO_RAGE 16:9

Residentie in het kader van een uitwisselingsprogramma met HAUT (Kopenhagen)

Body Tongues: Techno_Rage ontwikkelt participatieve, performatieve protocollen rond het thema van collectieve woede in de openbare ruimte, door middel van experimentele somatische rage_choirs en rage_raving. Tijdens de residentie willen Sall Lam Toro, suziethecockroach en Keiria Hissabuse live geluiden samplen en een soort vormen door publiek te activeren in participerende rollen.

Ze willen ook somatische praktijken creëren die het publiek activeren om te bewegen terwijl multi-zintuiglijke lichaamszones, gestimuleerd door het in kaart brengen van lichamelijke woede, collectieve choreografieën van woede mogelijk maken. Het idee is dat het publiek beweegt op het geluid van hun eigen woede in een rave-setting.

Woede heeft het politieke potentieel om een brug te slaan tussen gemeenschappen in bewegingen van solidariteit en zorg, verankerd in bevrijding en diep verlangen.

Van: Sall Lam Toro - In samenwerking met: suziethecockroach, Keiria Shishay, Fazle Shairmohamed, Warren Jones - Met steun van: HAUT (Kopenhagen), workspacebrussels (Brussel)

Kunstenaar

Residenties

07.05.2024 - 17.05.2024

Kaaistudio's

Afgelopen voorstellingen

Try-out Body Tongues: Techno_Rage

16.05.2024 16:30 - 18:30