"Gaan we pingpongen?"

Coproductie 2022

Een project over vriendschap en psycho-sociale precariteiten

© Elien Ronse
© Elien Ronse

Elien Ronse werkt drie maanden lang in het psychosociaal dagcentrum St.-Alexius in Brussel, in het kader van onze samenwerking met KAOS:

"Deze collage maakte ik toen ik 10 jaar oud was, en toont alle meisjes uit mijn toenmalige klas in het dorp en onze twee leraressen. De tekening toont ons als één groep die het goed met elkaar lijkt te kunnen vinden. Ik herinner me dat het jarenlang niet altijd zo gemakkelijk was om met elkaar om te gaan in zo'n kleine groep. Vaak waren er breuken in de vriendschappen en veranderingen in de relationele dynamiek. Toch erkenden we onze vriendschappen aan de hand van vele tekens zoals logeerpartijtjes, vriendschapsarmbandjes, mode, vriendenboeken,... of collages zoals deze. Tegenwoordig, als volwassene, worden vriendschappen gespeeld en bestaan ze op heel andere manieren.

Ik ben geïnteresseerd in vriendschapsrelaties en hoe deze een belangrijke ruimte vormen waarin we zorg dragen voor elkaar. Binnen laat-kapitalistische structuren worden vriendschappen zelden erkend in volwassen levens; romantische relaties en het kerngezin krijgen voorrang. Voor mij zijn vriendschappen belangrijke constructies, waarbinnen het geïnternaliseerde idee van autonomie kan worden afgeleerd. Ze kunnen een model zijn voor hoe we onze opvattingen over intimiteit kunnen uitbreiden en zo manieren van samenleven en samenwerken kunnen her-denken.

In KAOS ga ik verder met het langetermijnonderzoek naar de rol van 'friending' binnen een laat-kapitalistische samenleving waarin we allemaal op de een of andere manier precair zijn (gemaakt). Door het delen van onzekerheden kunnen we intimiteiten ontwikkelen en zorgende vriendschappen beleven. In KAOS bekijk ik betekenissen van vriendschap binnen de specifieke context van de psychiatrie. Ik probeer dit te doen in een proces samen met geïnteresseerde anderen, mensen die betrokken zijn bij dit kader of zijn bredere omgeving."

KAOS Talk

Op 01.12.2022 vond een KAOS Talk plaats naar aanleiding van deze residentie. Herbekijk het gesprek hier!

Over de residenties bij KAOS

KAOS 16:9

KAOS ontwikkelt kunstprojecten met kunstenaars die al dan niet een psychische kwetsbaarheid hebben. In samenwerking met workspacebrussels worden vanaf 2022 jaarlijks een aantal langdurige residenties opgezet binnen een psychiatrisch centrum.

Onderzoek: Elien Ronse — Residentie in het kader van een samenwerking tussen KAOS en workspacebrussels

Kunstenaar

Residenties

27.09.2022 - 31.12.2022

KAOS

Afgelopen events

KAOS Talk: Elien Ronse

1.12.2022 20:00 - 22:00

Museum Dr. Guislain (Gent)


De staminee in Sint Alexius in 28 hoofdstukken

21.04.2023 16:00 - 23:00
22.04.2023 16:00 - 23:00
23.04.2023 14:30 - 22:00

Kaaistudio's (Brussel)