Ozero

Coproductie 2020
Ozero

Het documentaireproject Ozero wil zich richten op de taal van de schriftelijke getuigenissen van 18-19e eeuwse 'Romantische' ontdekkingsreizigers. Hun geschriften - ontstaan na de Verlichting - zijn een bijzonder genre van reisbeschrijvingen, die een gedetailleerd historisch en poëtisch verslag geven van de enorme territoriale verbreding van de moderne wereld in die periode. In een tijd waarin de wereld openstond voor de wildste fantasieën, maar tegelijkertijd in hoog tempo zijn mysterie verloor, moest die wereld - op fysiek niveau grotendeels onbekend - tot in het kleinste detail aan menselijk onderzoek worden onderworpen.

Ozero
wil de relatie tussen deze geschriften en de documentaire film onderzoeken. Door de interactie tussen tekst, beeld en geluid te onderzoeken als associatieve instrumenten voor een nauwkeurig onderzoek naar de rol van 'alteriteit' en 'exotisme' in de historische ruimte, wil het project de vele aspecten van het 'vreemde' analyseren en opnieuw in beeld brengen. Ozero wil het documentaire karakter van de gegeven schriftelijke getuigenissen confronteren binnen een hedendaagse set-up van 'realness' waarbij de toeschouwer wordt uitgenodigd om vragen aan te pakken over hoe we ons territoriale ruimtes, antropologische verschillen en persoonlijke verlangens naar alteriteit door de tijd heen kunnen voorstellen. Het project wil instrumenten ontwikkelen om de toeschouwer zijn eigen verhaal te laten creëren tussen het verleden en het heden, tussen wat echt is en wat niet, waarbij in één keer de poëtische kracht van de getuigenissen wordt verkend en urgente thema's worden aangeroerd die verband houden met een mogelijk verstoorde relatie tussen de mens en de natuur in onze tijd.

Door: Niko Hafkenscheid & Valentina Stepanova – Coproductie: workspacebrussels

Residenties

05.10.2020 - 17.10.2020