th lng gdby

Coproductie 2020

In th lng gdby (werktitel) tracht Tuur Marinus op choreografische wijze nieuwe vormen van potentialiteit en collectiviteit te bewerkstelligen.

Th lng gdbye

Waar strak gechoreografeerd groepswerk zich vaak lijkt te oriënteren op een sociaal-politieke interpretatieve framing (utopisch vs. dystopisch) die berust op gestandaardiseerde noties van identiteit (individu vs. groep), is een van de doelstellingen van dit werk het maken van choreografische proposities die dergelijke op identiteit gebaseerde lezingen problematiseren om zo nieuwe openingen ten opzichte van collectieve aanwezigheden te creëren.

Het doel is om dit te doen door middel van twee op elkaar inwerkende bewegingen: ten eerste -in termen van beweging- door het verschuiven van noties rond identiteit en agency, en ten tweede -in termen van aanwezigheid- door het bevoorrechten van affectieve vormen van aanwezigheid ten opzichte van op identiteit gebaseerde noties van aanwezigheid.

Dit project wil beweging het agentschap toekennen dat normaal gezien voorbehouden is aan het 'subject'. Wanneer beweging de plaats inneemt - of eerder het agentschap - van het subject, kan 'collectiviteit' een van zijn (tijdelijke) objecten worden. Dit soort temporele collectiviteit bereikt tastbaarheid door een affectief begrip van aanwezigheid in plaats van door op identiteit gebaseerde noties van aanwezigheid.

Choreography: Tuur Marinus - Dance: Hernan Mancebo Martinez/Mathias Skole, Machias Bosschaerts, Flup Marinus, Samuel Baidoo, Julia Godino Llorens, Tuur Marinus, Mery Coopman, Inez Verhille, Margot Masquelier - Dramaturgy: Ariadna Estalella - Production: Opening Hours vzw - Co-production: C-Takt, workspacebrussels, Concertgebouw, KAAP - Thank you to: WpZimmer, DE Studio, CcBe, Koninklijk Conservatorium Antwerpen, all dancers and colleagues that have contributed to this project - With the support of: the city of Antwerp

Kunstenaar