The Counterpoint of a Movement in Excess

The Counterpoint of a Movement in Excess ontmantelt de handeling van het wachten, op het niveau van het alledaagse leven en als een (taalkundige) choreografie, waarbij een patroon met een eigen schriftuur, ritme, vorm en context wordt beschreven.

"Door een scheidslijn aan te geven tussen het waarneembare en het onwaarneembare, het significante en het onbeduidende, besefte ik hoeveel van ons collectief onbewust of onoplettend worden voor alledaagse gebaren, discoursen en handelingen.

Vanuit het besef dat het alledaagse lichaam ook een diepgaand performatief lichaam is, vraagt Steenbergen zich af hoe het lichaam een plaats wordt die onderhevig is aan sociale en politieke strijd. Hoe kunnen formats als een script en/of een choreografie machtsmechanismen verbeelden en de handeling van het wachten als één grote live-repetitie weergeven?

Concept & script: Anneleen Steenbergen - Tekstbewerking: by Barnaby Drabble - Ondersteuning residentie: Villa Ruffieux & workspacebrussels

Residenties

06.01.2020 - 12.01.2020
workspacebrussels