Wat we doen

Workspacebrussels ondersteunt podiumkunstenaars in het ontwikkelen van een duurzame artistieke praktijk

Cecilia Lisa Eliceche & Leandro Nerefuh in residency
Cecilia Lisa Eliceche & Leandro Nerefuh in residency

Missie

Workspacebrussels ondersteunt artistieke stemmen in het ontwikkelen van een duurzame praktijk. De organisatie biedt podiumkunstenaars een fijnmazig en flexibel werkkader dat gaat van studioruimte met budget over (co)productie en administratie tot advies bij alle aspecten van ontwikkeling en creatie. Door kunstenaars te verbinden met programmatoren, partners en publiek fungeert workspacebrussels als een onmisbare schakel in het artistieke ecosysteem van onderzoek, productie en presentatie.

Visie

Workspacebrussels is een open en nomadische structuur die bloeit dankzij talrijke samenwerkingen in de stad. Structurele partners maken studioruimte vrij voor de werking, waardoor de organisatie de bestaande infrastructuur in Brussel weet te optimaliseren. Daarnaast is de organisatie sterk verknoopt met Belgische en internationale opleidingen, kunsthuizen, festivals en creatieplekken. Samen vormen zij een rijkgeschakeerd netwerk dat een breed gedragen ondersteuning van kunstprojecten mogelijk maakt.

Het is de kernopdracht van workspacebrussels om nieuwe artistieke ideeën en praktijken binnen de brede podiumkunsten te detecteren en te stimuleren. Artistieke ontwikkeling is het kloppende hart van de organisatie. Binnen het kunstenlandschap creëert workspacebrussels een artistieke vrijplaats, een open ruimte waar dwarsdenken, experimenteren, falen en opnieuw beginnen deel uitmaken van het proces dat tot artistieke creatie leidt. In dat proces neemt de organisatie verschillende rollen op, van facilitator tot bruggenbouwer.

Binnen het artistiek programma is er zowel ruimte voor jonge artistieke praktijken als voor kunstenaars die al een bepaald traject hebben afgelegd. De organisatie heeft een scherp oog voor beloftevol kwalitatief werk en voor vernieuwende artistieke talen en vormen. Dit vertaalt zich in een artistiek profiel waarin naast dans, theater en performance ook een bijzondere focus ligt op transdisciplinair werk en op artistieke praktijken die zich op een meer directe manier tot de bredere samenleving verhouden.

Workspacebrussels profileert zich als een stabiele thuisbasis waar artistiek talent zich ten volle kan ontplooien en waar inhoudelijke diepgang samengaat met zakelijk engagement en fair practice. Die artistieke ‘thuis’ is gebouwd op openheid en vertrouwen: openheid voor wat nieuw, onconventioneel of nog onbekend is, en vertrouwen vanuit dialoog, betrokkenheid en transparantie. Workspacebrussels stelt zich op als een dynamische leeromgeving waar kunstenaars en medewerkers elkaar wederzijds bevragen en inspireren.

Vormen van ondersteuning

Residentieprogramma

Via een jaarlijkse open call worden Belgische en internationale kunstenaars uitgenodigd om een idee, onderzoek of creatie met ons te delen. De geselecteerde kunstenaars krijgen studioruimte binnen het residentieprogramma. In de selectie besteden we aandacht aan het vernieuwende of experimentele karakter van het project, de diversiteit binnen het programma, en de haalbaarheid van het voorstel binnen de Brusselse context.

Coproducties

Workspacebrussels coproduceert beloftevolle projecten van Belgische en internationale kunstenaars. Wat van belang is bij een coproductie, is bovenal de manier waarop workspacebrussels met haar bijdrage en omkadering het verschil kan maken voor een project. Bijvoorbeeld omdat de kunstenaar nog geen eigen netwerk heeft, nog niet is doorgebroken in Brussel, een nieuwe of experimentele weg inslaat in diens praktijk, nood heeft aan onze specifieke ervaring op het vlak van hybride of cross-sectoraal werk enzovoort. Een coproductie is gericht op creatie en omvat een financiële bijdrage, residentieruimte in de studio’s en inhoudelijke begeleiding. Het juiste kader wordt samen met de kunstenaars geschetst en hangt af van de specifieke noden, in balans met de draagkracht van het team en de werking.

Meerjarige trajecten (huiskunstenaars)

Als transitzone tussen opleiding en werkveld ondersteunt workspacebrussels net afgestudeerde of beginnende kunstenaars in het ontplooien van een eigen artistieke taal en praktijk. De huiskunstenaars kunnen rekenen op een duurzame inhoudelijke dialoog, uitwisseling op het vlak van communicatie en netwerk, zakelijke en administratieve ondersteuning, het beheer van hun subsidies en budgetten, residentieruimte in de studio’s en ateliers, en een jaarlijks werkbudget. Workspacebrussels engageert zich als uitvoerend producent en als werkgever voor alle activiteiten, producties en presentaties die binnen de trajecten worden ontwikkeld.

Platform voor presentatie

Podiumkunsten kunnen niet zonder publiek. Voor veel kunstenaars is het delen en testen van onderzoeksmateriaal en het ontvangen van feedback een essentieel deel van hun creatieproces. Workspacebrussels biedt een platform voor het creatieproces in al zijn facetten en geeft kunstenaars de kans om hun praktijk te delen in de vorm van lezingen, films, workshops, installaties, work-in-progress en voorstellingen.

Alexander Vantournhout at our festival
Alexander Vantournhout at our festival

Ben je een kunstenaar op zoek naar een studio in de stad?

Een keer per jaar nodigen we kunstenaars uit om een projectvoorstel met ons te delen.