Privacy notice

Workspacebrussels vzw respecteert uw privacy en houdt zich aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 24 mei 2016 in werking is getreden en vanaf 25 mei 2018 van toepassing is.

Onderstaande tekst is bedoeld om u te informeren hoe workspacebrussels de persoonsgegevens verwerkt die u aan ons verstrekt. Wanneer u uw persoonsgegevens verstrekt, zal workspacebrussels deze behandelen in overeenstemming met het hieronder uiteengezette beleid en met de wettelijke vereisten inzake de verwerking van persoonsgegevens.

1. Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen via verschillende kanalen worden verzameld:

 • wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief
 • wanneer u ons via e-mail contacteert
 • wanneer u een ticket koopt voor een van onze evenementen
 • wanneer we u in dienst nemen
 • wanneer u in residentie werkt in workspacebrussels

2. Welke informatie verzamelen we?

Gewoonlijk verzamelen we uw naam, voornaam en e-mailadres. Wanneer wij u in dienst nemen of wanneer u een residentie heeft in workspacebrussels vragen wij een aantal persoonlijke gegevens zoals uw naam, voornaam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mail, telefoonnummer, nationaliteit, ID- of paspoortnummer, burgerlijke staat en bankrekeningnummer.

Op evenementen georganiseerd door workspacebrussels is regelmatig een fotograaf aanwezig. Deze foto's kunnen gepubliceerd worden op onze website, via sociale media (Facebook, Instagram,...) of in onze nieuwsbrief. Het gaat vooral om beelden van de artiesten tijdens het optreden en sfeerfoto's van het publiek tijdens evenementen (bv.: Working Title Festival, Never Walk Alone, showcases,...). Het kan gebeuren dat het publiek hierop herkend wordt.

3. Waarvoor gebruiken we de informatie?

We gebruiken de informatie die we verzamelen:

 • om u te informeren over de activiteiten van workspacebrussels en de artiesten waarmee we samenwerken
 • om u in dienst te nemen
 • om uw tickets voor een van onze evenementen te reserveren (een toegangsticket is persoonlijk, en de informatie die wij over u verzamelen is onder meer nodig voor de levering van uw ticket(s), toegangscontrole, bepaling van het juiste tarief, eventuele servicemails (voor of na uw bezoek) en om contact met u op te nemen bij een programmawijziging of annulering)
 • om u telefonisch of per e-mail te informeren in geval van onvoorziene wijzigingen met betrekking tot residenties, presentaties of andere evenementen waarbij u betrokken bent
 • Verspreiding aan derden: Wij kunnen de informatie die u ons verstrekt aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij maken bijvoorbeeld gebruik van de diensten van een derde partij:

 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting)
 • het verzorgen van de IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, ...)
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben gesloten. Uiteraard zullen wij met deze partijen de nodige afspraken maken om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij kunnen ook persoonsgegevens met derden delen als u ons daarvoor toestemming geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking.

4. Welke keuzes kunt u maken over hoe wij uw gegevens gebruiken?

Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief of bij ons in loondienst komt, vragen wij uw toestemming om uw persoonsgegevens te verzamelen. Als u de door u gegeven toestemming wilt intrekken, kunt u contact met ons opnemen. U kunt zich ook afmelden voor onze nieuwsbrief of uw gegevens wijzigen.

5. Hoe beschermen wij uw gegevens?

Workspacebrussels hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. De informatie die wij over u hebben, wordt beschermd tegen ongeoorloofde toegang en oneigenlijk gebruik. De externe toegang tot ons interne netwerk is beveiligd met een SSL-certificaat en wachtwoord.

6. Vragen en/of klachten? Wilt u uw gegevens wijzigen of bijwerken?

Heeft u vragen en/of klachten over ons privacybeleid of over uw privacy, of wilt u een uittreksel ontvangen met de gegevens die wij over u bewaren? Wilt u de gegevens die u aan ons heeft verstrekt bewerken, corrigeren of wijzigen? Wilt u uw toestemming intrekken?

Neem dan contact met ons op:

workspacebrussels
info@workspacebrussels.be

+32 2 502 11 25

7. Wijzigingen in onze privacyverklaring

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 24 mei 2018. Workspacebrussels kan dit privacybeleid wijzigen naar aanleiding van feedback van gebruikers of wijzigingen in de wet op de privacy.