Analogon

Coproductie 2021

Een cybernetische performatieve installatie gebaseerd op het Zennebekken.

Header Trigonometrie Sedimentatiezones Fluviale bekkens copy

The Body Electric is een collectief gevormd in 2017 door Sibran Sampers (beeldend kunstenaar), Jürgen de Blonde (geluidskunstenaar) en Kurt Vandendriessche (performance kunstenaar). Ze zijn een zelf gedefinieerde neo-alchemistische onderzoeksgroep die de metafysische en wetenschappelijke intenties van de alchemistische praktijk -gericht op bestuderen, oplossen, stollen en begrip vormen - wil herinterpreteren als een basis voor een nieuwe ontologie, existentiële holistiek, of gewoon om de essentie van en in het meest primordiale te herdefiniëren.

Ze ontwerpen performatieve installaties en installatie-performances. Tijdens hun residentie in workspacebrussels zullen ze hun 5de opus, Analogon, ontwikkelen. Analogon is een schaalmodel van het Zenne-basin. Het is een cybernetisch apparaat of feedback module ontworpen om een micro landschap te genereren. Het bestaat uit een hydraulisch systeem en een tafelblad-container om sedimenten vast te houden, die als canvas fungeert. Zowel grind als substraten worden toegevoegd aan het systeem, dat functioneert als een waterklok of 'clepsydra'. Gedurende 1800 jaar het enige apparaat dat in staat was de tijd nauwkeurig te meten - totdat in de 17e eeuw de slinger zijn intrede deed - en het eerste cybernetische apparaat dat ooit door mensen is bedacht.

Opus 5 : Analogon is een performatieve installatie die de gereguleerde stroom van materialen synthetiseert door middel van elektrolytische processen. Dit versterkt de vorming van rotsachtig sediment, waardoor een schaalmodel van een vlakte wordt gegenereerd. Kleine waterstromen doorsnijden deze basislaag en weven een ingewikkeld patroon van erosie. De uiteindelijke afdruk is bedoeld als een analoog van het Zenne-landschap, het wortelmilieu van Brussel.

Het publiek zal de ontwikkelingen kunnen volgen via een live stream, als een webcam die een kudde nestjongen ziet uitbroeden en opgroeien. Kurt en Sibran willen mensen aanmoedigen om eenvoudige filosofische ideeën, inzichten of referenties mee te delen op basis van wat ze zien gebeuren, om zo een meer fundamentele benadering te delen van het spectrum van gedachten dat deze basismaterialen kunnen opleveren terwijl ze bewegen en vorm krijgen. Een uitnodiging om te observeren en te mediteren bij het kijken naar een eenvoudig fysisch proces, de cyclus van grond en water die vloeien, stremmen en onze geologische omgeving opnieuw vorm geven. En om de middelste wereld, onze antropocentrische stratosfeer, te definiëren door middel van een fictie van materie, het analogon.

Onderzoek, creatie & performance: Kurt Vandendriessche & Sibran Sampers (The Body Electric) — Wetenschappelijk: Åsa Jerlhagen — Ondersteuning residentie: workspacebrussels — Technische ondersteuning: Kaaitheater

Residenties

15.03.2021 - 17.04.2021

workspacebrussels