Perspectives on landscape

“the landscape not moving but being always in relation, the trees to the hills the hills to the fields the trees to each other any piece of it to any sky and then any detail to any other detail, the story is only of importance if you like to tell or hear a story but the relation is there anyway” – Gertrude Stein

© Quenten Janssen
© Quenten Janssen

Een landschap is intrinsiek verbonden met een perspectief. Het ontstaat door de individuele kijk op de natuur, een selectie van elementen - door een toeschouwer of kunstenaar - uit wat de natuur biedt. Anderzijds lezen en selecteren we, ingegeven door een gemeenschappelijke kennis van hoe een bepaald landschap eruitziet, deze elementen via een cultureel en sociaal bepaald filter. Een landschap ligt ergens tussen een individuele blik en algemene kennis.

Dit salon nodigt festivalkunstenaars die zich in hun praktijk bezighouden met het concept van het landschap uit om hun perspectieven te delen. Op zoek naar verbanden tussen deze verschillende invalshoeken zal Kosi Hidama's binnenshuis Landscape Garden van stevige subtiliteit het decor vormen voor een collectief denkproces over de notie van landschap in de hedendaagse kunstdramaturgie.

Met: Niko Hafkenscheid, Elias Heuninck, Kosi Hidama, Wouter Krokaert, Valentina Stepanova, Gosie Vervloessem, Andreas Fleck — Met steun van: workspacebrussels

Afgelopen voorstellingen

Perspectives on landscape

29.06.2019 15:00 - 17:30