The Eye in the Light in the Eye

In The Eye in the Light in the Eye, een performance in opdracht van Europalia Romania en gepresenteerd in de Brancusi-tentoonstelling in Bozar, probeert Gäetan Rusquet te resoneren met Brancusi's werk, meer bepaald met zijn zelfportretten en sculpturale clichés.

© Gaetan Rusquet
© Gaetan Rusquet

In deze werken van Brancusi ontwaart Gaëtan een verlangen om het absolute te representeren, om tot de essentie van een vorm of een idee te komen. En concreter, een wil om te spelen met licht en schaduwen, een verlangen om kwaliteiten voor het gezichtspunt van de camera te verdoezelen of te benadrukken. Bij het observeren van de fotografie van vandaag, vooral van zelfportretten, onderzoekt Rusquet het verlangen naar controle in de compositie van een beeld. Samen met de kunstenaar Philip Janssens speelt hij met de intentie om een beeld op te bouwen voor één gezichtspunt, en de onmogelijkheid om de veelheid aan gezichtspunten die zich in een voorstelling voordoet te controleren.

Door: Gaëtan Rusquet — Residenties: wpZimmer, workspacebrussels

Kunstenaar

Residenties

02.12.2019 - 08.12.2019
Ultima Vez