Curriculum Veto

Curriculum Veto neemt als uitgangspunt het CV: de ultieme, universeel erkende, geïndividualiseerde norm die arbeid conditioneert. De afkorting van het Latijnse 'curriculum vitae', oftewel 'de levensloop'; de naam impliceert een consolidatie van leven en werk. Curriculum Veto begint met een kritisch onderzoek naar deze conceptuele verstrengeling.

Curriculum Veto

De belofte die het CV inhoudt, is er een van verifieerbare zelfvertelling; een teken dat onpartijdig en objectief zal worden ontvangen, en toegang biedt tot sociale mobiliteit op basis van persoonlijke, formele verdienste, in plaats van op familieachtergrond of sociale status. Als zodanig is het CV een van de belangrijkste instrumenten geweest om de mythe van de "meritocratie" in stand te houden - het idee dat inspanningen zullen worden ontvangen op grond van goede verdiensten, in plaats van op grond van de persoonlijke omstandigheden van de werknemer. Art Goss heeft het vermoeden dat deze mythe vooral heeft geholpen om de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt in de eenentwintigste eeuw in stand te houden. We bevinden ons op een moment waarop vrouwen minder betaald krijgen voor dezelfde arbeid; waarop huishoudelijk werk, dat voornamelijk door vrouwen wordt verricht, niet wordt beloond; en waarop vrouwen niet solliciteren naar de banen waarvoor ze gekwalificeerd zijn zoals mannen dat wel doen. Het glazen plafond, de glazen klif en de glazen roltrap hebben dringend behoefte aan vrouwen die met stenen gooien en binnen hun structuren werken.

Art Goss vraagt een groep genodigden om een Curriculum Veto uit te werken rond specifieke thema's, zoals een CV van weigeringen, een CV van crediteur-samenwerkingen, een CV over activistisch werk, een CV over CV-gaten, een CV over onbetaalde en huishoudelijke arbeid, en andere dergelijke narigheden en veto's.

Tijdens de residentie in workspacebrussels zal Art Goss een performance schrijven die de theatraliteit van het CV verder ontwikkelt. We zullen in het bijzonder onderzoek doen naar de geschiedenis van arbeiderskoren, de performativiteit van bluffen en de religieuze connotaties van het CV als belijdenisgeschrift.

Research & Creation: Art Goss - L. Artimer (Lua Vollaard) & M. Gossamer (Marthe Prins) — Residency support: workspacebrussels

Kunstenaar

Residenties

29.10.2021 - 19.11.2021

workspacebrussels

Afgelopen voorstellingen

Open Studio: Curriculum Veto

18.11.2021 14:30 - 15:30
18.11.2021 18:30 - 19:30