The Blind Candle

“The Blind Candle is is een lopend onderzoek naar iemands identiteit als twee werelden botsen."

The Blind Candle Adela Maharani by Adreanne Brosseau

Verbonden met Adela Maharani's Indonesische wortels, werd The Blind Candle oorspronkelijk geïnspireerd door het verhaal en de geschriften van Raden Adjeng Kartini. Gezien het feit dat we als individu in de eerste plaats gevormd worden door de culturen waarin we opgroeien en ons ontwikkelen, haalt Adela Maharani herinneringen op aan het huis waarin ze opgroeide en de sterke herinneringen die daaraan verbonden zijn. De belichaamde kennis van 'episodische' geheugenfragmenten, afkomstig uit Adela Maharani's jeugdervaringen, ontmoet de verschillende emotionele toestanden die Raden Adjeng Kartini doormaakte.

Tijdens haar residentie wil Adela Maharani haar onderzoek verdiepen met behulp van een batikdoek en enkele andere gekozen objecten die sterk verbonden zijn met lokale tradities. Deze voorwerpen zijn van vitaal belang voor de veelzijdige mogelijkheden van de creatie. In de kern hoopt The Blind Candle ruimte te creëren voor mensen om samen te komen en zich gezamenlijk in te leven binnen onze verschillen, door een klein aspect te introduceren van een cultuur die tot op zekere hoogte zowel verschillend als vertrouwd kan zijn.

Concept & Onderzoek: Adela Maharani — Omkadering residentie: workspacebrussels

Kunstenaar

Residenties

12.09.2022 - 24.09.2022

Ultima Vez